Kontakt info

Adresse:
Lunde MC-klubb
Pb 77
3832 Lunde
Telefon: 90 22 20 99
Foretaksnr.: NO 998277892
(kan ikke motta samtaler, kun for sms til medlemmer)


Øyvind Storhaug er klubbens kontaktperson og treffes på
90 08 56 82.

Webl¯sning fra WebSys

Årsmøte 02.02.2019

Møte på Gamlebanken kl 16:00 og samling på Klubben til pizza etter møtet

Agenda
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og møteleder
Årsberetning 2018
Økonomi
Valg
Valg av nye medlemmer

Eventuelt