Kontakt info

Adresse:
Lunde MC-klubb
Pb 77
3832 Lunde
Telefon: 90 22 20 99
Foretaksnr.: NO 998277892
(kan ikke motta samtaler, kun for sms til medlemmer)


Øyvind Storhaug er klubbens kontaktperson og treffes på
90 08 56 82.

Webl¯sning fra WebSys

Historie

Lunde MC klubb ble uoffiselt starte opp på Hytta til Knut Dehli i Tønsberg i 1981. Knut Dehli, Jim Andre Dammen og Øyvind Storhaug fikk satt noen planer på papiret.
Utkast til klubbmerket ble skissert. At utkastet til klubbemerket ble ett Smirnoff merke var tilfeldig. Ikke mange ukene etterpå ble det inkalt til det første møtet og Lunde MC-klubb ble grunnlagt.
Å få tak i ett egnet klubblokale var den store utfordringen. Egnet klubblokale som ikke lå for langt fra sentrum var ønkelig.
Gamleglytt hadde stått tomt i mange år og lå fint til. Om det var egnet til MC-lokale kan diskuteres, men vi fikk en god dialog med eier Ola Øystein Thorsnes. Ett utkast til leieavtale var klar 9. februar 1981. I henhold til leie avtalen måtte klubben stille en bankgaranti på kr 5.000,-
De førtse årene hadde vi støtte medlemmer som gjorde at medlemstallet var oppe i 70 stykker. Dette var bra for Gamleglytt trengte en kraftig oppussing.
Taket måtte tettes (var isolert med leire) vegger måtte isoleres, nye viduer og dører må settes inn. På 80-tallet arrangerte klubben mange dansefester på Lundevang, torsdagsdiskoteker og basarer. Klubben kjøpte ett eget disco anlegg som ble flittig brukt til ulike arrangementer.
Klubben skulle legge det store økonomiske grunnlaget ved å arrangere Trond Granlund konserter på Ulefoss Vertshus. To konsertert på sammen kveld skulle skulle gi ett solid overskudd.
Dette ble fiasko! Få biletter ble solgt, og vi endte opp med ett underskudd på 17.000 kroner.
Ola Øystein Thorsnes skulle selge Gamleglytt noe som medførte at vi måtte se oss etter nye lokaler.
Av erfaring viste vi at dette ikke er så enkelt, men E-verket som hadde leid i kjelleren til Fahre Mek skulle flytte inn i nye lokaler i kommunen.
Vi forhandlet med HC. Fahre og leieavtale var i undertegnet i 1988.
Ett nytt dugnadprosjekt var startet. Vi måtte rydde, bygge om lokale, male og investere.

Klubben lever i 2015 i sitt beste velgående og de fleste av medlemmene som var med på å starte klubben i 1981 er fremdeles medlemmer.

2010 var ett spennede år med Wings & Wheels, klubbturer og planlegging av "Biker City"

Biker City blir ett galleri i Lunde sentrum som en oppfølger av "Empty Store". Dette galleri hang opp fra 18. juni til 21. august i 2011. Klubben jobbet med mange aktiviteter i denne perioden som også markerte klubbens 30 års jubileum