Kontakt info

Adresse:
Lunde MC-klubb
Pb 77
3832 Lunde
Telefon: 90 22 20 99
Foretaksnr.: NO 998277892
(kan ikke motta samtaler, kun for sms til medlemmer)


Øyvind Storhaug er klubbens kontaktperson og treffes på
90 08 56 82.

Webl¯sning fra WebSys

Program

Biker City var åpen fra 18. juni til 21 august 2011

Klikk på linken "Aktiveteskalener" for å se aktivitene sommeren 2011.
Bli også medlem av vår Facebook side: Biker City.
Arrangøren forbeholder seg retten til programendringer.